Festivaldato: 23-24 august

Lars Vaular

Les mer

Erlend Ropstad

Les mer

Euroboys

Les mer

Thom Hell

Les mer

brenn.

Les mer

Blood Command

Les mer

Skaar

Les mer

Louien

Les mer

Lille Venn

Les mer

Captain Frodo’s Family Stunts

Les mer

KaPLING

Les mer

Frivilligavtale / Vangenfestivalen

Arrangørens ansvar og rettigheter

 • For arbeidet du utfører, er arrangøren forpliktet til å gi deg et festivalpass til Den festivalen i Vangen.
 • Arrangør er pliktet til å gi deg beskjed om når og hvor du skal møte opp.
 • Arrangør er pliktet til å gi deg nødvendig informasjon om arbeidet du skal utføre.
 • Arrangør er pliktet til å gi deg informasjon om hvilken kontaktperson som er ansvarlig for området du skal jobbe med.
 • Arrangør er pliktet til å legge til rette for et godt arbeidsmiljø, samt mat/drikke for deg den/de dagene du jobber.

Frivilliges ansvar og rettigheter

 • Som frivillig er du forpliktet til å jobbe avtalte timer for å motta festivalpass (avtales med teamleder).
 • Som frivillig er du forpliktet til å møte presist til arbeidsøktene. Ved gyldig forfall, skal du gi beskjed til frivilligansvarlig eller til ansvarlig kontaktperson for ditt område.
 • Dersom du har hentet ut festivalpass, men ikke møter opp på jobb vil du bli fratatt festivalpasset.
 • Som frivillig forventer arrangøren at du bidrar så godt du kan, og er med på å skape et godt arbeidsmiljø i Vangenfamilien.
 • Som frivillig skal du ikke innta eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden.
 • Som frivillig skal du ikke gi uttalelser til pressen på vegne av arrangør.
 • Som frivillig bruker du t-skjorten for frivillige på jobb, og ikke på fest under festivalen. Det er ikke lov å nyte alkohol/være beruset på festivalen med frivillig-t-skjorten på.
 • Som frivillig representerer du festivalen under hele avviklingsperioden, ikke bare på de avtalte vaktene. Du er forpliktet til å melde fra til nærmeste publikumsvert (vakt) dersom du observerer avvik, eksempelvis mindreårige med alkohol, overstadig berusede personer eller situasjoner som innebærer potensielle brann- eller personskader.