The Hives

Les mer

Odd Nordstoga

Les mer

Amason

Les mer

Tre Små Kinesere

Les mer

Darling West

Les mer

Veps

Les mer

Månen

Les mer

D/troit

Les mer

brenn.

Les mer

Longfield & Super Skeleton

Les mer

Fagernes Yacht Klubb

Les mer

Frivilligavtale / Vangenfestivalen

Arrangørens ansvar og rettigheter

 • For arbeidet du utfører, er arrangøren forpliktet til å gi deg et festivalpass til Den festivalen i Vangen.
 • Arrangør er pliktet til å gi deg beskjed om når og hvor du skal møte opp.
 • Arrangør er pliktet til å gi deg nødvendig informasjon om arbeidet du skal utføre.
 • Arrangør er pliktet til å gi deg informasjon om hvilken kontaktperson som er ansvarlig for området du skal jobbe med.
 • Arrangør er pliktet til å legge til rette for et godt arbeidsmiljø, samt mat/drikke for deg den/de dagene du jobber.

Frivilliges ansvar og rettigheter

 • Som frivillig er du forpliktet til å jobbe avtalte timer for å motta festivalpass (avtales med teamleder).
 • Som frivillig er du forpliktet til å møte presist til arbeidsøktene. Ved gyldig forfall, skal du gi beskjed til frivilligansvarlig eller til ansvarlig kontaktperson for ditt område.
 • Dersom du har hentet ut festivalpass, men ikke møter opp på jobb vil du bli fratatt festivalpasset.
 • Som frivillig forventer arrangøren at du bidrar så godt du kan, og er med på å skape et godt arbeidsmiljø i Vangenfamilien.
 • Som frivillig skal du ikke innta eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden.
 • Som frivillig skal du ikke gi uttalelser til pressen på vegne av arrangør.
 • Som frivillig bruker du t-skjorten for frivillige på jobb, og ikke på fest under festivalen. Det er ikke lov å nyte alkohol/være beruset på festivalen med frivillig-t-skjorten på.
 • Som frivillig representerer du festivalen under hele avviklingsperioden, ikke bare på de avtalte vaktene. Du er forpliktet til å melde fra til nærmeste publikumsvert (vakt) dersom du observerer avvik, eksempelvis mindreårige med alkohol, overstadig berusede personer eller situasjoner som innebærer potensielle brann- eller personskader.